БИТФЕСТ 2015 – Фотоаголник

БИТФЕСТ 2015 – Фотоаголник

Изложба на фотографии „ФОТОАГОЛНИК“ при фото кино клубот Стив Наумов
Фотоклубот Стив Наумов од Битола,  во својата 65 годишна инспиративна креативност има организирано многубројни фото-технички секции и изложби на фотографии.  За развојот на фотографијата и работата на фото-секциите, фотокино клубот има оставено посебен белег за животот на градот преку објективот на фотоапаратот.
Изложбата фотографии од фотокино клубот  Стив Наумов  „Фотоаголник“, се одржа во фоајето на Центар за Култура во рамките на БИТФЕСТ 2015.

BF15_fotoagolnik_1 BF15_fotoagolnik_2 BF15_fotoagolnik_3 BF15_fotoagolnik_4 BF15_fotoagolnik_5