БИТ ФЕСТ: НУУБ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА

БИТ ФЕСТ: НУУБ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА

Во просториите на НУУБ Свети Климент Охридски се реализираа активности, како дел од проектот „Содржинско средување и поставување на дробен печат  во витрини – постојана поставка“. Настанот е дел од програмата на БИТ ФЕСТ 2017.