ГРИЖА ОД СИТЕ ГРАЃАНИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПОЧИСТ ВОЗДУХ ВО БИТОЛА

ГРИЖА ОД СИТЕ ГРАЃАНИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПОЧИСТ ВОЗДУХ ВО БИТОЛА

Акредитираната лабораторија која во изминатиот период вршеше мерење на квалитетот на воздухот во Битола, денеска, во Општина Битола, имаше втора презентација на добиените резултати. Од нив, може да се заклучи дека од мониторираните 14 дена, првите три дена формално не е надмината законски пропишаната максимално дозволена концентрација на ПМ 10 честичките, додека наредните 11 дена од мониторингот, концентрацијата на ПМ 10 честичките ја надминува МДК со достигнување на максимални вредности на 10-тиот и 13 тиот ден од мониторингот. Ова е карактеристична појава за зимскиот период особено на населени места над кои се издигнуваат високи планински масиви, а дополнителна причина претставуваат греењето и сообраќајот.

„Врз основа на резултатите можеме да заклучиме дека во зимскиот период имаме надминувања на бензоалфапиренот, што е очекувано за разлика од летниот период. Зголемувањето на бензоалфапиренот се должи на согорувањето на фосилните горива од домаќинствата и сообраќајот. Зимскиот период, е период во кој се очекува не само во Битола, туку на целата Земјина топка да имаме надминување на ПМ 10 честичките. Секое надминување е алармантно, но суштината е да се најде решението за да резултатите се доведат во нормалните граници“, изјави Сузана Темелкоска, управител на Еуромак контрол, друштво – акредитирана лабораторија која ги вршеше мерењата во градот Битола, а комплетната анализа беше направена во единствената акредитирана лабораторија во регионот во Црна Гора.

Според извршените анализи, најважните решенија за надминување на состојбата во моментот се однесуваат на решавање на проблемот со греењето во зимскиот период, како и намалување на сообраќајниот метеж. Општина Битола, во континуитет продолжува со реализација на веќе започнатите мерки за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух:

„Дишевме воздух каков што самите го создававме. Покрај климатските промени, греењето се покажа како најважниот фактор кој што придонесува за зголемување на ПМ 10 честичките. Ние сите години наназад преземаме низа на мерки. Покрај тоа што ги тргнавме семафорите од улиците, направивме кружни текови по улиците, сообраќајот непречено да се движи, изработуваме проект за велосипедски патеки, кој што оваа година сакаме максимално да го реализираме. Се разбира има и низа мерки кои се однесуваат на најсуштинското прашање – затоплувањето. Во договор со Владата донесена е одлука за топлификација на Битола, а јас сум сигурен дека следните неколку години тој ќе биде најзначаен проект. Изминатиот период извршивме масовно чистење на оџаците во сите јавни установи, а преку ЈП Комуналец оспособена е цистерна која во секој момент е подготвена да излезе на терен и да започне со прскање на улиците, но во согласност со посебните услови кои ги бара таквата активност, изјави градоначалникот на општина Битола, д-р Владимир Талески.

Зголемувањето на концентрациите на бензоалфапиренот кој има канцерогено дејство, претставува опомена за внимание од страна на сите нас како се однесуваме со природата. Останува препораката до сите граѓани за поголемо користење на јавниот превоз, како и внимателност со греењето и континуирана грижа за животната средина.

CistVozduh2016-3 CistVozduh2016-2 CistVozduh2016-1