Занаетчиска манифестација на плоштад Магнолија

Занаетчиска манифестација на плоштад Магнолија

Регионалната Занаетчиска комора  со свои рачно и уникатно изработени дела на битолчани и многубројните туристи им приреди две прекрасни попладневни дружби со авторски изложби на плоштадот  Магнолија.

Како чувари на занаетот и заветот, битолските занаетчии преку своите дела ги пренесоаа обичаите, нормите, дефициратните занаетчиски дејности  и старите занаети.

Манифестацијата беше организирана во рамки на БИТ ФЕСТ 2015.

BF2015ZanaetciskaManifestacija_1 BF2015ZanaetciskaManifestacija_2 BF2015ZanaetciskaManifestacija_3 BF2015ZanaetciskaManifestacija_4 BF2015ZanaetciskaManifestacija_5 BF2015ZanaetciskaManifestacija_6 BF2015ZanaetciskaManifestacija_7 BF2015ZanaetciskaManifestacija_8 BF2015ZanaetciskaManifestacija_9