Македонска етно-култура и етно-изложба

Македонска етно-култура и етно-изложба

Македонската етно-култура претставува белег на традицијата и обичаите коишто се пренесуваат од генерации на генерации.
Во рамките на БИТ ФЕСТ 2015, се реализира презентација  на македонската култура преку етнологијата, фолклорот, ракотворбите и традиционалните рецепти за храна.  Цела етнолошко-фолклорна манифестација беше надополнета со триесетина народни носии од сите краеви на Македонија.
Македонската етно-култура и етно-изложба беше во реализација на ЕТНО-ИЛИНДЕН

BF2015EtnoKulturaIzlozba_1 BF2015EtnoKulturaIzlozba_2 BF2015EtnoKulturaIzlozba_3 BF2015EtnoKulturaIzlozba_4 BF2015EtnoKulturaIzlozba_5 BF2015EtnoKulturaIzlozba_6 BF2015EtnoKulturaIzlozba_7 BF2015EtnoKulturaIzlozba_8 BF2015EtnoKulturaIzlozba_9 BF2015EtnoKulturaIzlozba_10 BF2015EtnoKulturaIzlozba_11