ОПШТИНА БИТОЛА ДОКАЖАНА ВО СВОЈАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

ОПШТИНА БИТОЛА ДОКАЖАНА ВО СВОЈАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Кога се зборува за транспарентност, најдобро е да се говори преку статистики и бројки, за кои некој истражувал и собирал информации. Дали јавноста е навремено информирана и тоа некој го истражувал и го документирал.

Како потврда на транспарентноста на Општина Битола, ги доставуваме следните табели, кои се однесуваат на 2018, 2019 и 2020 година. Во првите две назначени години, Општина Битола е рангирана на прво место во државата, од спроведеното истражување за проценка на активната транспарентност на институциите. Во истражувањето спроведено од страна на Центарот за граѓански комуникации, во рамките на Цивика Мобилитас, опфатени се сите општини државата и градот Скопје, како и сите министерства и Владата на РМ. Процентот на транспарентност е задржан и во 2020 година, а се работи на подобрување на рангирањето.

Индекс 2018

Индекс 2019

Индекс 2020

Штетите од поплавите од јули минатата година не се исплатени за никого, а најмалку за комисијата за штети. По комплетирањето на документите кај сите пријавени, исплатата ќе биде спроведена.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ, тоа е наша добра страна.