ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА БИТОЛА