РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА ФАХРИ ИБРАИМ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА ФАХРИ ИБРАИМ

Целосната реконструкција на улицата „Фахри Ибраим“ започна со замена на канализационата мрежа, која ја извршува КЈП „Нискоградба“ Битола.  Реконструкцијата продолжува со замена на водоводната мрежа и на крај со асфалтирање на коловозот, во должина од 192 метри, а со вкупна вредност од 4.5 милиони денари.

RekonstrukcijaFahriIbraim_1 RekonstrukcijaFahriIbraim_2 RekonstrukcijaFahriIbraim_3 RekonstrukcijaFahriIbraim_4