САНАЦИЈА НА КОЛОВОЗ НА УЛ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ

САНАЦИЈА НА КОЛОВОЗ НА УЛ ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ

Со средства од Општина Битола во вредност 1.200.000 денари, се врши санација на коловозот на ул. „Јосиф Јосифовски“ , по претходно извршени интервенции во канализационата мрежа, од страна на екипите на КЈП „Нискоградба“.