„Со љубовта шегување нема“ во рамките на БИТ ФЕСТ

„Со љубовта шегување нема“ во рамките на БИТ ФЕСТ

Во рамките на БИТ ФЕСТ се изведе театарската претстава „Со љубовта шегување нема“ во режија на познатата битолска режисерка Софија Ристевска, во „Интимен театар“- првата приватна театарска куќа во Македонија.
Претставата е создадена врз идејата за денешниот неолиберализам, којшто го проголтува и го уништува секој човечки напор за живеење надвор од неговата матрица, во свет конструиран единствено врз правилата на капиталот, кадешто човекот нема многу алтернативи, освен да се потчини и да се постави во функција на парите на потрошувачко општество, а љубовта и покрај тоа што е основна движечка сила секојдневно е масовно манипулирана.
Битолската публика како љубител на тетарот секогаш е тука кога станува збор за нешто авангардно и необично.

BF2015IntimenTeatarSLSN_1 BF2015IntimenTeatarSLSN_2 BF2015IntimenTeatarSLSN_3 BF2015IntimenTeatarSLSN_4 BF2015IntimenTeatarSLSN_5 BF2015IntimenTeatarSLSN_6 BF2015IntimenTeatarSLSN_7 BF2015IntimenTeatarSLSN_8 BF2015IntimenTeatarSLSN_9