АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА ЃУРО ЃАКОВИЌ

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА ЃУРО ЃАКОВИЌ

 

   Улицата Ѓуро Ѓаковиќ е една од повеќето улици кои ќе се асфалтираат во наредниот период во нашиот град. Се работи на асфалтирање и поставување на нови ивичњаци.