100 ДЕНА КОНТИНУИТЕТ НА СТАРИТЕ И ПОЧЕТОК НА НОВИ ПРОЕКТИ

100 ДЕНА КОНТИНУИТЕТ НА СТАРИТЕ И ПОЧЕТОК НА НОВИ ПРОЕКТИ

 

   Градоначалникот Талески одржа прес конференција на која ги презентираше тековните проекти  за првите 100 дена од вториот мандат: крстосницата кај Дулие, улицата Кукуш, споменичкиот комплекс „Филип Втори“ и др. ккао и идните нови
проекти во насока на економскиот развој на градот како и инфраструктурните проекти.