БИТФЕСТ: СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ НА ЧИТАЊЕ КНИГИ

БИТФЕСТ: СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ НА ЧИТАЊЕ КНИГИ

 

Во соработка со Американското катче во Битола се одржа настанот „Современи трендови на читање книги“.
Станува збор за проект  со кој до читателите се доближува можноста да ги видат и употребат електронските читачи на книги. Во рамките на проектот се реализира соработка со Американското катче во Битола, како и презентација на новите модели на читачи на книги.
Иницијаторите на настанот, Милка Котевска и Фатма Бајрам Аземовска, според своето искуство во библиотечната дејност, констатираат дека луѓето во Македонија веќе имаат стекнато навика за читање од листови многу одамна и како што писмото не ја истисна оралната традиција, така ниту електронското читање нема да ја истисне хартиената.