БИТ ФЕСТ – БИТОЛА НИЗ ПИШАНИОТ ЗБОР НИЗ ВРЕМЕТО

БИТ ФЕСТ – БИТОЛА НИЗ ПИШАНИОТ ЗБОР НИЗ ВРЕМЕТО

Во рамките на овој настан беше одржана промоција на напишани книги за Битола од домашни автори. Беа претставени битолските автори, членови на ДПМ, а за нив говореа Благој Николов и Илче Стојановски.