БИТ ФЕСТ – НАРОДНА ВРТЕЛЕШКА НА БИТ ФЕСТ

БИТ ФЕСТ – НАРОДНА ВРТЕЛЕШКА НА БИТ ФЕСТ

Македонскиот изворен, автентичен фолклор, старите македонски инструменти, изворните македонски носии, традиционалниот македонски вез и ора дел од проектот Народна вртелешка на БИТ ФЕСТ.