БИТ ФЕСТ: МАКЕДОНСКИ ПРИКАСКИ ОД БИТОЛСКО ПОДНЕБЈЕ

БИТ ФЕСТ: МАКЕДОНСКИ ПРИКАСКИ ОД БИТОЛСКО ПОДНЕБЈЕ

Во организација на детската креативна работилница „Бири Бам“, а како дел од програмата на БИТ ФЕСТ, во градскиот парк во Битола се одржа настанот „Македонски прикаски од битолско поднебје“. И овој настан беше особено значаен за развој на детската креативност и покажување на нивната умешност, што секако се покажа од големиот број присутни млади луѓе кои покажаа голем интерес за овој настан.