БИТ ФЕСТ: БАЛКАНСКИ ПОЕТСКИ СРЕДБИ 2014

БИТ ФЕСТ: БАЛКАНСКИ ПОЕТСКИ СРЕДБИ 2014

Во организација на македонското научно друштво, а како дел од програмата на БИТ ФЕСТ се одржа поетската манифестација Балкански поетски средби 2014. Манифестацијата е дел од програмата на БИТ ФЕСТ2014.