БИТ ФЕСТ:ПРОМОЦИЈА НА КНИГИ „СОВРЕМЕНО ДЕТСКО ТВОРЕШТВО“

БИТ ФЕСТ:ПРОМОЦИЈА НА КНИГИ „СОВРЕМЕНО ДЕТСКО ТВОРЕШТВО“

Во соработка со НУУБ „Свети Климент Охридски, а во организација на здружението на граѓани Биосфера на интерактивен начин беа презентирани одбрани дела. На сите посетители им беше дадена листа со наслови и автори за да можат да ги изнајмат книгите за кои се заинтересирани од НУУБ „Свети Климент Охридски“.