БИТ ФЕСТ:ИЗЛОЖБА НА ДРОБЕН ПЕЧАТ

БИТ ФЕСТ:ИЗЛОЖБА НА ДРОБЕН ПЕЧАТ

Во НУУБ Св. Климент Охридски беше отворена изложба на дробен печат. Изложбата е дел од програмата на БИТ ФЕСТ 2014.