БИТ ФЕСТ:КОНЦЕРТ „МЕШАН ХОР ПРИ КУД СТИВ НАУМОВ“

БИТ ФЕСТ:КОНЦЕРТ „МЕШАН ХОР ПРИ КУД СТИВ НАУМОВ“

Во Концертната сала на Завод и Музеј со почеток во 20.30 се одржа концерт на „Мешаниот хор при КУД Стив Наумов“.Аранжманот е на Александар Црвенко, солисти се Рената Николовска и Силви Атанасовска, клавир Марија Шамовска. Диригент: Ирена Јовановска и Љубомир
Трифуновски.