БИТ ФЕСТ: ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „СИ ДО“

БИТ ФЕСТ: ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „СИ ДО“

На детскиот фестивал СИ ДО оваа година беа изведени 20 композиции од кои 14 се новокомпонирани, 3 песни се избор од најголемите хитови на СИ ДО и три песни во изведба на гости од Бугарија и Албанија