ВИЗУЕЛНА АНТРОПОЛОГИЈА – ИЗБОР НА ЕТНОЛОШКИ АНТРОПОЛОШКИ ФИЛМОВИ

ВИЗУЕЛНА АНТРОПОЛОГИЈА – ИЗБОР НА ЕТНОЛОШКИ АНТРОПОЛОШКИ ФИЛМОВИ

Антропологијата на визуелната комуникација се заснова на претпоставки да ги воочиме видливите и сликовни светови како општествени процеси.
Првите почетоци на визуелната антропологија кај нас и пошироко во регионот се снимените материјали од браќата Манаки. Хронолошкиот развој на снимањето етнолошки документрни филмови во Македонија бележи периодични остварувања со тенденција во современиот миг да ги следи денешните развојни методи и пракса во организирање на многубројни фестивали. На БИТ ФЕСТ беа прикажани филмовите: Кадрирањето на другите, 25 мин. Етиопија, Холандија, 2011 година во Режија Вилем Тимерс, Илја Кок и Амер го доби својот пиштол, 58 мин. Израел. 2012.