КАМПАЊА „НАДМУДРИ ГО РАКОТ – БИДИ ЗДРАВА ЖЕНА“

КАМПАЊА „НАДМУДРИ ГО РАКОТ – БИДИ ЗДРАВА ЖЕНА“

Во Универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“, се организира работилница во рамките на кампањата “Надмудри го ракот – биди здрава жена“, која ја започна Министерството за здравство во соработка со Македонското женско лоби и Комисијата за еднакви можности меѓу половите при Собранието на Р.Македонија, на која присуствуваше и Градоначалникот Владимир Талески.