БИТ ФЕСТ 2009 –ВЕЧЕР НА ПОЕЗИЈА И МУЗИКА СО ПЕТАР ГОРКО