БИТ ФЕСТ 2010 – СОЦИО-КУЛТУРЕН ПРОЕКТ „МУФТЕ КИНО“

БИТ ФЕСТ 2010 – СОЦИО-КУЛТУРЕН ПРОЕКТ „МУФТЕ КИНО“

Во организација на НВО „Феликс“  во дворот на Магазата се презентираше социо поучниот филм „Илузија“ . Ова беше во рамките на проектот „Муфте кино“