БИТ ФЕСТ 2010 –КОНЦЕРТ НА ДУВАЧКИ СЕКСТЕТ

БИТ ФЕСТ 2010 –КОНЦЕРТ НА ДУВАЧКИ СЕКСТЕТ

Љубителите на класична музика уживаа во дувачкиот секстет „АD Gloriam Brass“ од Хрватска