БИТ ФЕСТ 2010 –СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И ИГРИ „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“

БИТ ФЕСТ 2010 –СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НА ФЕСТИВАЛОТ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И ИГРИ „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“

Свечано беше отворено 40 -то издание на фестивалот на народни песни и игри  „Илинденски денови“ со „Комитското“ во изведба на АНПИ „Илинден“ Битола. Фестивалот го отвори Градоначалникот Владимир Талески  
Првата фестивалска вечер е наречена „Традиционална музика и игри“ на која настапија културно уметнички друштва од Македонија, Бугарија  и Грција.