БИТ ФЕСТ 2010 – БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД

БИТ ФЕСТ 2010 – БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД

На прес конференцијата организаторите на младински меѓународен уметнички фестивал Битола отворен град 2010  го највија фестивалот и ја презентираа програмата. Организатори се МКЦ Битола и Општина Битола, а како покровител се јавува и  телефонскиот оператот ONE