АМБАСАДОРОТ НА МИСИЈАТА НА ОБСЕ НЕ ХОЗЕ ЛУИС ХЕРЕРО ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

АМБАСАДОРОТ НА МИСИЈАТА НА ОБСЕ НЕ ХОЗЕ ЛУИС ХЕРЕРО ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

Градоначалникот Талески оствари работна средба со Амбасадорот на ОБСЕ НЕ Хозе Луис Хереро . Средбата беше искористена за запознавање со процесот на децентрализација и придобивките на Општина  Битола од овој процес. Исто така се разговараше за односите помеѓу заедниците  и нивната вклученост  и влијание врз теми од локален интерес.