БИТ ФЕСТ 2010 – 40 ГОДИНИ ФЕСТИВАЛ „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“

БИТ ФЕСТ 2010 – 40 ГОДИНИ ФЕСТИВАЛ „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“

По повод 40 год. постоење на фестивалот на народни песни и игри „Илинденски денови“ се промовира монографијата „40 год. традиција “
Исто така беше отворена изложба на фотографии „40 год. Илинденски денови“. Изложбата ја отвори Градоначалникот Талески.