4-ти НОЕМВРИ – ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „БИТОЛА И БИТОЛСКО ВО БАЛКАНСКИТЕ И ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА(1912-1918)“

4-ти НОЕМВРИ – ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „БИТОЛА И БИТОЛСКО ВО БАЛКАНСКИТЕ И ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА(1912-1918)“

Во организација на Македонското научно друштво се организира промоција на книгата „Битола и Битолско во Балканските и во Првата Светска Војна“ на авторите Ѓорги Танковски и Никола Мартиновски афирмирани научни работници од областа на историската наука.

Исто така беше поставена фото изложба на познатиот сликар Петар Ставрев.