ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДОСТИГНУВАЊАТА НА ПРОЕКТОТ „БИЗНИС БЕЗ ГРАНИЦИ “ НА ФОНДАЦИЈАТА БИЗНИС СТАРТАП ЦЕНТАР

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДОСТИГНУВАЊАТА НА ПРОЕКТОТ „БИЗНИС БЕЗ ГРАНИЦИ “ НА ФОНДАЦИЈАТА БИЗНИС СТАРТАП ЦЕНТАР

Во присуство на Градоначалникот Талески, директорот на еконосмкиот дел на УСАИД Јозеф Лезард, голем број претставници на бизнис секторот од регионот  се одржа презентација на активностите на Бизнис стартап центарот во 2011 год. со презентирање на конкретните придобивки за МСП како и воопшто економскиот развој на регионот, од страна на тимот на БСЦ предводен од директорката Розита Т.Христовска
Во 2011 год.беа поддржани 120 компании,  отворени 269 работни места, микрокредитирани 29 компании, обуки за развој на бизнис вештини 108.
Исто беше презентирана и програмата за 2012 год.
Проектот „Бизнис без граници“ е финасиран од УСАИД и ќе трае до 2013 год.