10-годишнината од загинувањето на битолските бранители Влатко, Благојче и Пеце

10-годишнината од загинувањето на битолските бранители Влатко, Благојче и Пеце

 

   Чествување по повод 10-годишнината од загинувањето на битолските бранители Влатко, Благојче и Пеце кај с.Гајре.