Показна вежба од ТППЕ Битола и гости од Франција

Показна вежба од ТППЕ Битола и гости од Франција

 

   Изведена беше показна вежба од ТППЕ Битола и гости од Франција (невладина организација Together) со новата опрема – Донација од градот Епинал.