МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ „CIRCUS EUROPA“

МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ „CIRCUS EUROPA“

Во рамките на „Бит фест 2008“ во Народниот театар Битола се изведе меѓународниот проект  „Circus Europa“ со театарската престава „Насмевките на Дионис“.