АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ ВО ГРАДОТ

АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ДИВИТЕ ДЕПОНИИ ВО ГРАДОТ

Општината организира акција за чистење на дивите депонии во градот. Денес акцијата започна со средување на депонијата од мешан отпаден материјал на „Тепсија“ и  магистралниот пат „М-5“.Со оваа акција се опфатени 8 депонии.