ОТВОРЕН ДЕН ЗА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА БИТОЛА

ОТВОРЕН ДЕН ЗА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА БИТОЛА

   Повеќе прашања од областа на комуналното уредување, урбанизмот и други области во кои што локалната самоуправа има ингеренции или може да посредува при нивното решавање и денеска беа повод 40 наши сограѓани да ја посетат Општина Битола. На овој начин и понатаму ја зајакнуваме нашата постојана комуникација со граѓаните, овозможувајќи притоа подобри услови за живот во сите делови на општината.