Одржана акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“

Одржана акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“

Одржана акцијата „Ден на дрвото – засади ја својата иднина“. Од страна на учениците, армијата, полицијата, невладините организации, вработените во институциите и граѓните, беа засадени 120000 садници од кои 60000 дабови садници, 30000 црн бот и 30000 бел бор.