ДОЧЕК НА НОВАТА 2011 ГОДИНА

ДОЧЕК НА НОВАТА 2011 ГОДИНА

На вториот ден од програмата за дочек на Новата година беа изведени две театарски претстави „Новогодишен сон“ и „Новогодишна желба“  и настапија дечињата од музичкиот фестивал„Тра-ла-ла“