Доделување на сертификатите на социјални случаи кои го посетуваа курсот за работа со компјутери

Доделување на сертификатите на социјални случаи кои го посетуваа курсот за работа со компјутери

 

     Градоначалникот Талески ги доделуваше сертификатите на  160 невработени, социјални случаи кои го посетуваа курсот за работа со компјутери во организација на Општина Битола.