Седница на управниот одбор на ЗЕЛС

Седница на управниот одбор на ЗЕЛС

 

      Од 02 до 03.02.2006 год. во Битола се одржа редовна седница на управниот одбор на ЗЕЛС на која се разговараше за тековните проблеми со процесот на децентрализација.