ПРОСЛАВЕН ДЕНОТ НА ЕВРОПСКАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА 2012

ПРОСЛАВЕН ДЕНОТ НА ЕВРОПСКАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА 2012

Во организација на МЛС, Оперативна структура на ИПА- Програма за прекугранична соработка со Грција во соработка со УТ и ДЕУ се отвори изложба на фотографии на тема„Водните и планинските богатства во прекуграничната област“.
На изложбата зборуваа Амбасадорот на ЕУ Н.Е. Аиво Орал , Градоначалникот на Битола м-р Владимир Талески.
Изложбата ќе биде отворена од 9-13 октомври 2012 во Центарот за култура.