ПУШТЕНА ХИДРОЦЕНТРАЛАТА НА „ВОДОВОД”

ПУШТЕНА ХИДРОЦЕНТРАЛАТА НА „ВОДОВОД”

Градоначалникот Талески и Директорот на ЈП „Водовод”  Илиоски свечано ја пуштија во употреба новата хидроцентрала.
Јачината на хидроцентралата е 360 кw приклучена на водоводниот систем и ќе работи нон-стоп цела година 24 часа со варијација на нејзината јачина во зависност од количината  на водата која константно се пушта во водоводниот систем. Хидроцентралата е изградена со средства на јавното претпријатие и е во вредност од 30 милиони денари.