РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА НИКОЛА ТЕСЛА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА НИКОЛА ТЕСЛА

Градоначалникот Талески во посета на улицата „Никола Тесла“ каде е во тек реконструкција, се работи на поставување на водовод, канализација и изградба на коловоз на потегот од ресторанот „Тријангал“ до комплексот „Грозд“ во должина од 500 м.