ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИОТ ИНФОРМАТОР 2005-2008

ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНСКИОТ ИНФОРМАТОР 2005-2008

Градоначалникот Талески на вчерашниот прес со средствата за информирање го промовираше општинскиот информатор 2005-2008, во кој се поставени сите активности во изминатите 4 години во делот на економскиот и културниот развој на градот, комуналната инфраструктура, меѓународната соработка  и проекти, екологија и спорт, образование и се она што беше реализирано во овој мандат.