ОТВОРЕНА ТРАДИЦИОНАЛНА ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА

ОТВОРЕНА ТРАДИЦИОНАЛНА ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА

Како дел од програмата по повод одбележувањето на Денот на ослободувањето на Битола, во организација на Друштвото на ликовни уметници во Културниот центар „Магаза“ беше отворена традиционалната ликовна изложба.