ИЗЛОЖБА НА МАПИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

ИЗЛОЖБА НА МАПИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Во  НУ   Завод  музеј и галерија  се одржа изложба на мапите на Македонија. петвековно сведоштво низ географски карти за македонските граници, македонската историја и полтика . .Изложбата содржи околу 100 карти во распон од 5 века..
Оваа изложба претставува дваесет годишна работа на авторот Алдо Климан., прво е прикажана во Пула, во сорботка со Археолошкиот музеј од Истра, Институтот за национална историја од Скопје и Македонскиот културен форум.