СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛНИОТ КРИЗНИОТ ШТАБ

СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛНИОТ КРИЗНИОТ ШТАБ

На денешниот состанок беа сумирани досегашните активности, а беа договорени и нови конкретни мерки кои ќе се спроведуваат во текот на попладнето и утре наутро и тоа: интервенција на еден дел од реката Драгор, спречување на навлегување на водата во селото Карамани, како и интервенција на деветтиот канал. Исто така, постојана е комуникацијата и со здравствените институции и црвениот крст со цел контрола на водата за пиење и обезбедување на чиста вода за пиење.