Лидерски стандарди на локално ниво

Лидерски стандарди на локално ниво

Тим од ЗЕЛС во кој учествуваа актуелни градоначалници и раководители на сектори од различни општини во Македонија, ја посетија Битола со цел да ги измерат лидерските капацитети на Општината. Презентацијата покажа дека локалната самоуправа има капацитети во целост да ги спроведе своите надлежности и воедно има отворена и интензивна комуникација со невладиниот сектор и останатите локални институции.