ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОПШТИНА БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ОПШТИНА БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Градоначалникот на Општина  Битола, Владимир Талески и ректорот на битолскиот Универзитетот „Св. Климент Охридски“, проф. д-р. Златко Жоглев, потпишаа меморандум за меѓусебна соработка на полето на образованието, истражувањето, науката, стопанството, претприемништвото и други области од заеднички интерес.